(Not rated)

Already rated by you

9. Eenvoudig contactformulier

Leer hoe je een eenvoudig contactformulier maakt voor je TYPO3 website, zoals je ziet op het voorbeeld aan de rechter kant. Met dit formulier kun je een veld toevoegen en aanpassen. Maak een ontvangend e-mail adres en verwijs naar een bedankt pagina.

9.1 Maken van een formulier

Maak een nieuw element en ga naar het "Form-Elements" tab. Daar selecteer je "Mail form" element (afbeelding 9.1.1).

LET OP! Voor dat je verder gaat, sla het element op.

Ga naar de tab "Formulier", en klik op het icoon rechts boven het "Configuratie" veld om het wizard Formulier te gebruiken voor velden te maken (afbeelding 9.1.2).

9.2 Toevoegen van velden

Om nieuwe velden toe te voegen aan je formulier, moet je in het wizard Formulier zijn (zie sectie 9.1, afbeelding 9.1.2). Ga naar de tab "Elementen". Hier vind je "eenvoudige Formulierelementen"(1), "voorgedefinieerde fomulierelementen"(2) en "Content elementen"(3)(afbeelding 9.2.1). Je voegt velden toe door het verslepen van een veld typen aan de linker kant inde lijst en in de sectie rechts.

De eenvoudige Formulierelementen bestaan uit gewone velden zoals tekst velden en tekst ruimtes. De voorgedefinieerde fomulierelementen hebben de optie om gegroepeerde velden te maken zoals selectievakjes en keuzerondjes. Met de content elementen kan je headers en teksten maken tussen velden.

Na het verslepen en los laten van een veld typen word de tab "Opties" automatisch geselecteerd. Onder de sectie "Label instellingen" kan je nu het veld label aanpassen. Na het veranderen van de titel, druk op enter op je toetsenbord of klik op het groene check vakje rechts om de titel op te slaan. (afbeelding 9.2.2).

Ga naar de sectie "Attribute instellingen" en voeg een naam toe voor het veld. Dit word gebruikt voor het defineren van de velden.

LET OP! Het is niet toegestaan om hoofdletters te gebruiken of speciale karakters voor het veld, alleen underscores. Als dit wel gedaan word, breekt dat het plaats proces.

De sectie bevat ook opties om tijdelijk iets toe te voegen(1), er word een tekst toegevoegt met instructies. Als je het type van het veld wilt veranderen(2), dit is mogelijk. Automatisch voltooien(3) kan gebruikt worden voor het aan en uitzetten van auto-voltooiing van een veld. Het geeft een suggestie voor het ophalen van vorig gegevensinvoer. Uiteindelijk kan je het veld gebruiken die je nodig hebt(4). (afbeelding 9.2.3).

Met de "Validatie" sectie kun je een validatie functie toevoegen voor je velden, bijvoorbeeld als een e-mail veld moet worden gevalideerd op een correct e-mail adres (afbeelding 9.2.4). Elk validatie heeft een set met opties. Bijvoorbeeld een bericht laten zien naast het label (1), een error bericht laten zien als iets niet correct is ingevuld (2) en als het bericht wel of niet langs de label moet verschijnen (3) (afbeelding 9.2.5).

Aan de rechter kant van de tabs vind je de velden die toegevoegt zijn aan het formulier.

LET OP! Als het form wilt zien aan de voorkant van je website, moet je eerst je formulier wizard opslaan en afsluiten en dan het formulier element opslaan.

9.3 Opties voor verzending

In de tab "Formulieren" staat alle informatie over hoe het formulier dient te werken en waar het formulier e-mail heen moet worden gezonden. De eerste sectie "Werking" en heeft de optie of er een bevestigings pagina moet worden laten zien voor dat het formulier word verzonden. Het somt alle informatie op dat de bezoeker heeft ingevuld voor dat hij het verzend. Dit is niet een hele belangrijke stap voor een simpel contact formulier. (afbeelding 9.3.1).

De volgende sectie is "Voorvoegsel" en bevat de persoonlijke naam van het formulier. Het onderscheidt de formulieren als je er meer dan één op de website hebt. De naam moet uniek zijn voor elk formulier. (afbeelding 9.3.2).

LET OP! In dit veld is het niet toegestaan om hoofdletters of speciale tekens te gebruiken, behalve de underscores, omdat het de plaats proces kan breken.

Ga naar de sectie "E-mail verwerking", voor het bewerken van de informatie over waar het e-mailbericht moet worden heen verzonden. Voeg het e-mail adres van de afzender (1) verzender (2) en het onderwerp van de e-mail (3). (afbeelding 9.3.3).

9.4 Verwijzing naar een "bedankt" pagina

Om bezoekers te verwijzen, na het verzenden van een bericht via het formulier dan moet je eerst een "dank u"-pagina maken die is ingesteld om verborgen te zijn in het menu.

In het "Formulier wizard" ga naar de tab "Formulier" en open de sectie "bericht verwerkingen". In het selectiemenu zoek je naar "voeg een bericht verwerking" en voeg die toe, daarna selecteer "verwijzing". Nu word er een nieuw veld toegevoegt. (afbeelding 9.4.1).

Bij het maken van de link naar de "Bedankt" pagina, gebruik de PID (Pagina ID nummer, die kan je vinden door met je muis aanwijzer op het icoontje van de pagina "Bedankt" gaat staan) of je kan het adres gebruiken van de "Bedankt" pagina. (afbeelding 9.4.2).

9.5 Verwijderen van velden

Om velden te verwijderen moet je over het veld heen gaan, of klik op de rechter sectie van het veld. Nu verschijnt er een prullenbak en een pen icoon. Klik op de prullenbak om het veld te verwijderen. (afbeelding 9.5.1).

Comments (0)

No comments yet