1.2 Lägga metadata till en översatt sida

Metadata kan matas in under fliken "Metadata", nyckelord (separerade med komma, ej mellanslag) och beskrivning. (img. 1.2.1)