3.1 Skapa översättning

Översättningen av innehåll görs genom att först helt enkelt skapar en kopia av den engelska och sedan ersätter den texten med översättningen. Alla bilder och inställningar kopieras.

För att skapa en översättning klicka på knappen med texten "Copy default content elements". (img. 3.1.1)

En kopia dyker upp i språkkolumnen. Redigera innehållet genom att klicka på penn-ikonen för elementet i fråga eller klicka bara på texten. (img. 3.1.2)

Det nya elementet som skapades vid kopieringen är gömt per automatik. Om du vill publicera det, gå till fliken "Åtkomst" och klicka ur checkboxen (img. 3.1.3). Under varje fält visas default-texten mot grön bakgrund. Om några ändringar gjorts i default-elementet, kommer tillagd text att visas som grön och raderad text som röd (img. 3.1.4).