4.1 Redigera elementet

Redigera elementet genom att klicka på dess penn-ikon (img. 4.1.1). Nedanför varje fält i elementet, visas texten mot grå bakgrund (img. 4.1.2).