5.1 Ställa in översättning för ett språk endast (ej default)

Skapa en standardsida och i sidinställningarna för default språk, under fliken "Behaviour", klicka i checkboxen "Hide translation of page" innan sidan sparas (img. 5.1.1).

Efter detta fortsätt med översättningen av sidan enligt förklaring under kapitel 1. Element som skapas på denna sida kan ställas in till motsvarande språk, vilket betyder att inget default-element behöver skapas (se nästa kapitel).