7.2 Skapa översättning för t.ex. nyhetsartiklar

Välj "Lista" i menyn längst till vänster och sedan aktuell folder i sidträdet.

För att se översättningsalternativen, se till att checkboxen "Localization view", under nyhetslistan är iklickad. (img. 7.2.1)

Till höger om nyhetsartiklarna kan man se en flagga för varje språk. Klicka på en flagga för att skapa en översättningskopia. Ersätt default-texten med den översatta texten. Om nyheten är inställd för att vara dold, ändra detta, spara sedan och stäng. (img. 7.2.2)

Den översatta artikeln kommer nu att visas under originalet. (img. 7.2.3)