Powermail version 2.0

Det här är en manual för Powermail (formulärhantering). Funktionaliteten skiljer sig en aning från den äldre versionen. Den nya versionen används oftast i TYPO3 version 4.7 och senare.