1.1. Skapa ett formulär

Till skillnad från den äldre versionen av Powermail så förvaras formulären nu i en systemmapp i sidträdet. Klicka på "Lista" i menyn längst till vänster och välj sedan den mapp där formulären förvaras. (Img. 1.1.1) 

1.2. Hur formulären listas

Forms (1), Pages (2) och Fields (3) är listade separat i mappen, men man kan redigera dem alla inuti formuläret. (Img. 1.2.1)

1.3. Skapa ett formulär

För att skapa ett formulär, klicka på Skapa nytt-ikonen i formulärsektionen. (Img. 1.3.1)

1.4. Formulärets titel

Under fliken "Allmänt" kan man mata in formulärets titel. Beroende på hur Powermail är konfigurerat på den aktuella siten, kan denna titel antingen vara för internt bruk enbart, eller i vissa fall även synas i front end. Efter att ha matat in titeln, klicka på "Skapa nytt". (Img. 1.4.1)

1.5. Sidans titel

Sidans titel visas i front end, och sektionen "Pages" används i de fall där formuläret är uppdelat i flera steg. Man kan skapa en till flera sidor och dela upp formuläret på dessa. Detta är särskilt användbart när formuläret innehåller många fält, vilket skulle kunna verka avskräckande för användaren. Efter att ha matat in sidans titel, klicka på "Skapa nytt Pages". (Img. 1.5.1)

1.6. Skapa ett fält

Du har nu skapat det första fältet och det behöver nu konfigureras. Börja med att mata in ett det namn som kommer att synas i front end. Välj sedan vilken typ av fält det ska vara. (Img. 1.6.1)

1.7. Fälttyper

Fälttyper

Textfält (Input)
Ett rektangulärt textfält för inmatning av namn, e-post etc.

Textfält med flera rader (Textarea)
Används oftast som ett meddelande-fält.

Selectfield
Skapar en drop down-meny med ett till flera valalternativ.

Checkboxes
Skapar en checkbox-lista med ett till flera alternativ att klicka/kryssa i.

Radiobuttons
Skapar en lista ev två till flera knappar där man kan göra ett val.

Submit
Skapar en skicka-knapp eller liknande.

The Extra fields are often dependent on other modules, and might not be available to use.

Extra-fälten är oftast beroende av andra moduler och kanske inte finns tillgängliga att använda.

(Img. 1.7.1)

1.8. Allmänt-fliken

Fliken "Allmänt" för varje fält, innehåller information om titel, fälttyp och olika tillvalsalternativ för fältet i fråga. Om det är ett fält som kan ha andra tillval än dessa, kommer det att finnas ett fält till.

Det finns en funktion i TYPO3 som automatiskt skapar och skickar ett mail till den som fyller i formuläret. Om man vill använda den funktionen måste man klicka i om fältet i fråga innehåller namnet eller e-postadressen genom att använda checkboxarna nederst. (Img. 1.8.1)

1.9. Extended-fliken

Fliken "Extended" innehåller olika tillvalsalternativ för att göra fältet i fråga obligatoriskt (1), kontroll om fältet är korrekt ifyllt, till exempel e-postadress (2), förifylld text som visas i fältet i front end (3) och slutligen ett fält där man kan skriva ett meddelande som kommer att användas i ett eventuellt bekräftelsemail (4), mer om detta längre fram. (Img. 1.9.1)

1.10. Fliken Tillgänglighet

Som med alla andra element i TYPO3 kan man välja att gömma fälten och ställa in en start- och sluttid för detta. Dessa inställningar finns under fliken "Åtkomst". (Img. 1.10.1)