2.1 Skapa ett formulärelement

Efter att ha skapat formuläret måste du först lägga till ett formulärelement på en sida för att kunna se formuläret. Välj "Sida" i menyn längst till vänster och gå till den sida där du vill lägga formuläret. Skapa ett nytt element i Main content-ytan och välj Powermail under fliken "Plugin". (Img. 2.1.1)

Fyll i din rubrik för formuläret, i det här fallet ett kontaktformulär. (Img. 2.1.2)

Under fliken "Plugin" finns en ny uppsättning flikar som används för att konfigurera Powermail. Fliken "Main Settings" innehåller en meny där du kan välja vilket eller vilka formulär du vill konfigurera.

Klicka på formulärets titel under "Objekt" (1) så läggs detta till i fältet till vänster.

Man kan ha en bekräftelsesida där besökaren får en förhandsvisning av den ifyllda informationen innan den skickas (2).

Med funktionen "Mail must be confirmed (Double Opt-In)" skickas automatiskt ett e-postmeddelande till den som postar formuläret, med en länk till en sida för bekräftelse av det inskickade formuläret (3).

Om man vill att formuläret ska delas upp i flera delar, genom att använda Pages, kan man ange detta här (4).

Det är möjligt att samla alla inskickade formulär på en specifik sida (5). Om funktionen är aktiverad och ingen sida valts, hamnar de inskickade formulären på samma sida som formuläret. (Img. 2.1.3)

Vi fortsätter med fliken "Mail to Receiver". Under den konfigurerar man den information som ska skickas till administratören. Fyll i företagets namn (1), e-postadress (2), meddelandets ämne (3) och eventuell extra text du vill ska skickas med (4). Ta aldrig bort koden {powermail_all}, då den säger till systemet att samla all information från formuläret som skickats. Tar man bort den skapas ett tomt e-postmeddelande istället. (Img. 2.1.4)

Om du vill att ett e-postmeddelande ska skickas till avsändaren, för att bekräfta att det har skickats (effektivt om man använder Powermail för orderformulär), konfigurerar du det under fliken "Mail to User". Fyll i företagets namn (1), avsändarens e-postadress (2), ämne (3) och till slut meddelandetexten (4). Koden inom "måsvingarna" {} genererar dynamisk information som gör meddelandet mer personligt och informativt. (Img. 2.1.5)

Fliken "Submit Page" innehåller text som visas efter att formuläret har skickats. I textfältet kan du skriva ett meddelande om att formuläret har skickats (1). Detta meddelande kommer att visas på samma sida. Det är möjligt att vidarebefordra avsändaren till en annan sida också, om man vill kunna visa mer text eller bilder. Adressen till denna anges genom att klicka på länk-ikonen till höger om textfältet längst ner (2). (Img. 2.1.6)