Språkstöd i TYPO3 version 6

Språkhantering i TYPO3 bygger på olika lager. Det innebär att samtliga språk hanteras på samma sida, istället för i separata träd. Hemsidan skapas på standardspråket och sedan översätter man sidorna till de alternativa språken, vilket i sin tur ger möjlighet att översätta innehållet på sidan. Det är även möjligt att skapa sidor, samt att ha element på den översatta standardsidan, som endast syns på det alternativa språket. Språkstödet gör det också möjligt att, i det översatta elementet, se vilket innehåll och inställningar som finns i standardelementet. Samt visar den vilka eventuella ändringar som gjorts i standardelementet. 

En utförlig webbmanual kommer att läggas upp här. Men, tillsvidare finns det en PDF-manual tillgänglig på svenska.

Ladda ner Språkstödsmanual

4. Redigera översatt innehåll

6. Skapa olika innehåll för olika språk