7.1 Översätta mappen

Mappar i sidträdet kan översättas på samma sätt som vanliga sidor, genom att välja "Page" i menyn längst till vänster och aktuell mapp i sidträdet. Följ sedan stegen i den första delen av kapitel 1.