Ordlista för TYPO3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

 

Add this

(plugin)
Detta är ett plugin som gör det möjligt för hemsidans besökare att dela information till sina Sociala medier.
 

Autostart*

Detta uttryck avser media-elementen, där man kan välja att filen ska starta automatiskt när någon öppnar sidan.
 

Avancerade funktioner*

Ovanför det tredje fältet i TYPO3 finns det en flik som heter "Avancerade funktioner" och här finner du en väldigt användbar checkbox, "Visa gömda element", som gör att du kan se de element som är gömda på sidan.
 

Backend

Med backend själva "baksidan" och gränssnittet för TYPO3, där du skapar/redigerar sidor och innehåll.
 

Banner

En banner kan sägas vara en liten blänkare eller puff, som finns på sidan. Bannern kan ses som en annons som pekar på och ofta länkar till innehåll på eller utanför webbsiten.
 

Beskrivning (SEO)

Beskrivningen (Description) hittar du under fliken "Metadata" för sidans inställningar i TYPO3. Denna bör beskriva sidans innehåll med ungefär 155 tecken. Tänk på att använda viktiga ord som är kopplade till sidans innehåll. Beskrivningen visas i sökresultatet på sökmotorerna, och skall locka besökaren att klicka på länken i sökresultatet. Om man inte har en beskrivning, kommer sökmotorerna att visa en komposition av innehållet på sidan, vilket oftast inte ger någon klarhet i vad sidan handlar om.
 

Cache

Cache är information/innehåll på besökta hemsidor som din webbläsare sparar och kommer ihåg, för att kunna ladda sidan snabbar nästa gång du kommer tillbaka. När man arbetar i TYPO3 kan det ibland hända att det inte räcker med att ladda om sidan för att se ändringar man gjort. Man måste då tömma webbläsarens cache, vilket lättast görs genom att trycka Ctrl + F5 (Widows) och Cmd + Shift + R (Mac OS). 
 

Calendar

(plugin)
Detta är det plugin som används för kalendrar i TYPO3. För event-bokning använder vi också Seminars.
 

Canonical URL

Canonical URL omfattar en del av optimeringsarbetet på webbplatsen. Om identiskt innehåll förekommer på flera ställen på din webbplats, kan sökmotorerna komma att straffa sajten genom att plocka bort webbplatsen från sökresultaten. För att undvika detta kan man lägga in en canonical URL, som säger till sökmotorerna att innehåll på en sida finns på fler ställen. På sidan där det dubbla innehållet finns, lägger man i fältet för canonical URL, in en hänvisning till den sida som innehåller originalet.
 

DAM*

Digital Asset Manager är en särskild modul till TYPO3 som förenklar hanteringen av filer. Man kan till exempel flytta, kopiera och ta bort flera filer samtidigt. Det går även att kategorisera filerna och lägga in metadata för dem.
 

Divider

(Element)
Detta är ett element som skapar en enkel linje för att avdela två element. Används oftast på startsidan.
 

Dölj i menyer

Funktionen I menyer -> "Dölj" gör det möjligt att ge access till en sida, genom att länka till den eller skicka ut URL:en för den till någon, utan att den visas i menyerna. Notera att denna funktion ej lämpar sig för att lägga känslig information på, då den fortfarande är synlig för den interna sökfunktionen samt för sökmotorerna.
 

Element

Elementen är TYPO3s byggklossar för allt innehåll. Sidans innehåll byggs oftast upp av flera olika typer av element. Det kan till exempel vara en bild, text med bild eller ett plugin som hämtar och visar innehåll från en systemmapp.
 

E-postformulär

(Element)
Detta är ett enkelt e-postformulär som till exempel kan användas som ett kontaktformulär, vilket skapar ett e-postmeddelande från en besökare.
 

FAQ

(plugin)
En FAQ är en listning av vanliga frågor på hemsidan. Används vanligtvis för support- och självhjälpsändamål.
 

Fillista

Fillistan är en funktion som följer med TYPO3-installationen. Här lägger du upp bilder och övriga filer som ska användas på hemsidan. Detta gör att alla som arbetar med hemsidan i TYPO3, har tillgång till dem, oavsett vilken dator de sitter på.
 

Fillänkar

(Element)
Elementet "Fillänkar" gör att du kan ladda upp filer i backend och sedan skapa en lista med länkar för nedladdning på hemsidan. Länkarna skapas utifrån filnamnet. Du kan även lägga till beskrivningar och välja att filstorleken ska visas.
 

Flexibelt innehåll*

(element)
Denna typ av element är en specialbyggd mall man använder för att skapa sidor med olika utseende/mallar. Det kan till exempel vara en kolumn-avdelare, en promo spot eller en dragspelslayout. Huvudsyftet är att kunna skapa olika sidor, utan att behöva skapa en sidmall för varje utseende. En annan fördel är att man kan skapa element som följer webbsitens design i stort utan behöva göra en massa inställningar.
 

Footer

Information som finns lägst ner på en hemsidan, som kan innehålla adressinformation etc.
 

Frontend

Detta är själva framsidan av hemsidan, så som besökaren ser den.
 

Genväg

(Sidtyp)
När man väljer att en sida ska vara en genväg, kan man på så sätt skapa en länk till annan sida genom att välja den i sidträdet. På det sättet kan man göra att en meny-knapp leder leder till en annan sida på hemsidan.
 

Header

Detta är ytan som finns högst upp på hemsidan som oftast innehåller företagets logotyp och kanske en banner.
 

Inloggnings-funktion

(plugin)
Gör det möjligt för besökare som är registrerade att få tillgång till särskild information. Används till exempel till Intranät och Extranät.
 

Lightbox

En Light box är en fönsterliknande yta som öppnas när man klickar på ett objekt, till exempel en bild, centrerad på sidan mot dimmad och/eller mörk bakgrund.
 

Lokalisering (Visa lokalisering)*

Ovanför det tredje fältet i TYPO3 finns det en flik som heter "Visa lokalisering". Denna hanterar översättning av sidor till andra språk, det så kallade Språkstödet. Här kan du översätta sidan, samt ändra sidinställningarna för de olika språken.
 

Länk till extern URL

(Sidtyp)
När du ändrar sidans typ till "Länk till extern URL", kan du länka en meny-knapp till en extern hemsida.
 

Metadata

Metadata är dold data om en sida eller ett innehåll. Det används för sökmotoroptimering. Vanliga metadata är titel, nyckelord och beskrivning.
 

Nyheter

(plugin)
Med "Nyheter" avses här ett nyhets-plugin som gör att man kan skapa ett nyhetsflöde på webbsiten. Det finns många bra nyhets-plugin att tillgå i TYPO3.
 

Nyckelord

Nyckelorden läggs till på en sida för att förbättra rankingresultatet på sökmotorerna, men har inte längre samma värde som tidigare, utan det är själva innehållet på sidorna som har större vikt. När man lägger till nyckelord/nyckelordsfraser, skall dessa kommasepareras samt får inte innehålla mer än 255 tecken totalt. Nyckelorden hittar du under sidans inställningar i TYPO3 och fliken "Metadata".
 

Oanvända element*

Ovanför det tredje fältet i TYPO3 finns det en flik som heter "Oanvända element". Här sparas alla element som avlänkats eller tagits bort. Detta är användbart om man råkar ta bort ett element av misstag. Borttagna element kan då återskapas genom att klicka på skapa referens-ikon och sedan klistra in den på sidan igen.
 

PDF-bläddrare

Detta är ett plugin som gör att PDF-filen kan läsas som en tidning direkt i webb-browsern, istället för att ladda ner filen. Vi rekommenderar iPaper från en av våra partners.
 

Plugin

De element som kallas Plugin, fungerar oftast så, att de hämtar information som lagras i system-mappar i sidträdet. Detta kan till exempel vara nyheter, FAQ-frågor och inloggnings-funktionalitet.
 

Poll/omröstning

(plugin)
"Poll" är ett enkätredskap som gör att du kan lägga upp en enkel omröstning på hemsidan. Det kan till exempel vara en fråga som besökarna kan svara ja eller nej på, med möjlighet att se hur svaren fördelats.
 

Powermail

(plugin)
Det finns ett inbyggt e-postformulär i TYPO3, men ibland behöver man något lite mer kraftfullt och då kan man använda sig av plugin:et Powermail. Med det har man möjligheten att skicka automatiska svarsmail till den som fyllt i formuläret. Detta plugin går även att använda till enklare enkät-undersökningar. En annan fördel med Powermail är att alla formulär och svar sparas i TYPO3.
 

Punktlista

(element)
Med hjälp av det här elementet lägger du upp en väldigt enkel punktlista. Detta lan med fördel även göras i ett vanligt textelement, där du också har möjlighet att formatera texten och lägga till länkar.
 

Questionaire/enkät

(plugin)
Det här är ett kraftfullt redskap för undersökningar och enkäter. All informations samlas och sparas i TYPO3.
 

Rekursiv

Rekursivt innebär att man kan utöka funktioner att också innefatta undersidor, till exempel att kopiera sidor i sidträdet.
 

Ren HTML

(Element)
Detta element används för att lägga in HTML-kod på hemsidan, till exempel inbäddad kod från YouTube (embedded code), som används för att lägga upp ett filmklipp på hemsidan.
 

Responsiv design

En responsiv design innebär att webbplatsen automatiskt justerar sig till olika skärmstorlekar och upplösningar. Den kommer att ändra designen beroende på vilken enhet du tittar på webbplatsen i, t ex desktop eller mobil, så att den är enkelt att navigera oavsett.
 

RTE (Rich Text Editor)

RTE är textredigeraren som finns för att redigera text i elementen. Den kännetecknas av att du bland annat kan sätta text till festil eller kursiv. I denna RTE finns även tabell- och punktlistfunktion.
 

Språkstöd

Detta är TYPO3s språkhantering, som gör att du kan skapa kopior av standardspråkets element och därefter byta ut innehållet till en översatt text. Alla inställningar som gjorts på originalspråket följer med. Användarna kan enkelt byta språk utan att lämna sidan de är på (förutsatt att det finns en översättning av sidan).
 

Startpunkt

I plugin stöter du ofta på något som heter "Startpunkt". Det är här du väljer vilken mapp i sidträdet som pluginet ska hämta information ifrån.
 

SysFolder

(Sidtyp)
En SysFolder (systemmapp) är en typ av sida, som innehåller databasrelaterad information, till exempel nyheter, som ska kunna publiceras på flera ställen på hemsidan, men som förvaras på ett ställe för att förenkla administreringen.
 

Sökformulär

(Element)
Ett sökformulär brukar oftast redan vara implementerat i hemsidan vid leverans, varför detta element ej används. Men en sida för sökresultat med detta element finns alltid.
 

Sökmotoroptimering

Detta är något man fokuserar på för att få bra sökresultat på sökmotorer som exempelvis Google. Det handlar om att lägga in nyckelord, sätta titel taggar och beskrivningar på alla sidor. Kontakta oss, så berättar vi mer.
 

Tabeller

(element)
Tabell-elementet är ett förenklat sätt att lägga in tabeller på hemsidan utan möjlighet till formatering eller länkar. Det är oftast bättre att använda tabellverktyget som finns inbyggt i RTE.
 

Tidstyrning

Sidor och element i TYPO3 kan tidstyras, vilket innebär att du kan sätta start- och stopdatum för när de ska publiceras. Detta innebär att du kan förbereda sidor och innehåll i förväg och slipper passa när de ska släppas.
 

Title-tag

Title-tag är en av de viktigaste faktorerna för sökmotorerna och denna bör innehålla företagsnamnet samt en beskrivande fras för sidan den är kopplad till. Den skall innehålla de viktigaste sökorden på sidan och bestå av ungefär 45 tecken. Läs mer om sökmotoroptimering
 

Typoscript object

(element)
Detta är ett specialgjort element, skapat av en utvecklare. Om sådana objekt finns på hemsidan, skall dessa inte redigeras, eftersom det kan förstöra funktionaliteten.
 

URL (Uniform Resource Locator)

URL är webbadressen för en sida, t ex www.foretaget.se/om-foretaget. TYPO3 skapar en URL via sidtiteln, men denna går att manipulera eller exkludera genom att använda Speaking URL path segment, under fliken "Allmänt" på sidans inställningar.
 

WEC Simple Map*

(plugin)
Detta plugin kan ge en en enkel kartfunktion, som pekar ut en punkt genom att använda Google Maps gränssnitt.
 

Webbplatskarta

(Element)
Detta element skapar en dynamisk webbplatskarta på hemsidan. När du lägger till sidor/menydelar uppdateras den per automatik. Det kan även användas till att skapa en lista med länkar, baserade på undersidor, till exempel när man vill skapa en översikt med genvägar till sidor längre ner i trädstrukturen.
 

Detta gäller äldre versioner av TYPO3, som inte används på version 6 och framåt.