1.2 Vanliga uttryck

Det finns ett antal uttryck som kommer att användas i denna presentation, som kan vara bra att kunna.

Frontend; detta är hemsidan som kan ses av alla besökare.

Backend; detta är arbetsutrymmet i TYPO3, där redigeringen görs.

Frontend-editing; redigering i TYPO3 via frontend.

Elements; detta är byggklossarna som sidornas innehåll skapas med.

Plugin; detta är moduler som t ex nyheter, bannerhantering och bildspel.

Sidträd; Trädstrukturen som hemsidan bygger på.