1.5 Fältbeskrivning

TYPO3 består av tre olika arbetsfält. Fältet till vänster är en meny för att välja i vilket arbetsläge/vy du vill vara i. (img. 1.5.1)

Sida; Skapa nya sidor och innehåll.

Visa; Förhandsgranska hemsidan inne i backend. 

Lista; Arbeta med databasobjekt som t ex Nyhets-element.

Visa filer; Ladda upp bilder och övriga filer som skall användas på hemsidan.

Uppgift center; Snabblänkar för att skapa databasobjekt.

Användarinställningar; Ändra lösenord och övriga personliga inställningar. 

Manual; Länk till hemsidan www.typo3manual.se

Support; Länk till Pixelant Helpdesk. 

Fältet till höger om vänstermenyn, innehåller sidträdet som hemsidan bygger på. (img. 1.5.2)

Genom att klicka på en sida i sidträdet kommer i sin tur att ge tillgång till redigering av sidans innehåll i det tredje fältet. (img. 1.5.3)