10.2 Lägga till Google kod på webbplatsen

Skapa ett nytt element på sidan där du vill ha kartan. (img 10.2.1)

Välj Ren HTML som finns under fliken Speciella element. (img 10.2.2)

Klistra in koden i fältet HTML code. Spara och stäng elementet. (img 10.2.3)