11.1 Lägga till nytt innehåll

Börja med att gå till inloggningen för din hemsida. Innen du loggar in , byter du gränssnitt till Frontend (FE). Detta kommer att skicka dig till framsidan av hemsidan.  (img 11.1.1)

När du nu kommer till framsidan av hemsidan, dyker en redigeringsmeny upp i toppen av sidan. Denna innehåller de olika typerna av innehållselement som du kan skapa på sidan. Där finns även en på/av-knapp (1), Logga ut-knapp (2) samt en TYPO3-logotyp för att komma till Backend och redigera via gränssnittet på baksidan. (img 11.1.2)

För att skapa nytt innehåll på sidan, tar du tag i den typ av innehåll som du vill skapa, och drar ner det på sidan. De ställen där du kan släppa det nya innehållet kommer då att gulmarkeras. Släpp elementet på en gul markerad ruta för att skapa det. (img 11.1.3)

Det nya elementet öppnas i en lightbox. Det innehåller samma information som om du skulle jobba med det på baksidan. Fyll i rubrik, text, bild mm och spara och stäng sedan innehållselementet.  (img 11.1.4)