11.2 Redigera innehåll

Genom att hålla pekaren över ett innehållselement, visas en meny för att hanterna elementet. Du kan Redigera, Skapa ett nytt textelement under befintligt, Dölja/Ta fram samt ta bort ett element. Välj Redigera för att börja redigera innehållet. Kom ihåg att det inte är möjligt att redigera innehåll som lagras i mappar i sidträdet, t ex nyheter och bildspelselement. (img 11.2.1)

Innehållselementet kommer att öppnas i en lightbox. Redigera innehållet och spara och stäng sedan. (img 11.2.2)