12.1 Redigera via FrontEnd redigering

Det enklaste sättet att redigera innehållet i sidfoten, är via redigeringsverktyget på framsidan, om detta finns tillgängligt. Se sektion 11. FrontEnd redigering, för mer information. (img 12.1.1)