2.4 Flytta och kopiera sidor

Dra och släpp en sida i sidträdet för att flytta den. Genom att göra samma sak och hålla inne Ctrl-knappen, innan du släpper, kopierar du en sida.