3.1 Skapa katalog

Klicka på Visa filer i vänstermenyn. Du kommer då in i filstrukturen, där bilder och filer kan lagras och sedan hämtas in i innehåll. (img. 3.1.1)

För att skapa en ny katalog, högerklicka på en katalog i filstrukturen och välj "Ny". Tänk på att katalogerna alltid skapas som underkataloger till den katalog du högerklickade på. (img. 3.1.2)

Genom att klicka på drop-downmenyn (1) kan du välja att skapa upp till 10 kataloger åt gången. Fyll i katalogtitlarna (2) och klicka sedan "Skapa katalog". Katalogerna dyker nu upp i filstrukturen. Tänk på att inte döpa katalogerna med å ä ö i titlarna. (img. 3.1.3)