4.4 Länka text

För att länka text i ett text-element, så markerar du texten. Därefter klickar du på länk-ikonen, enligt nedan. (img. 4.4.1)

Övriga val för länkverktyget är, sätta ett Mål för länken att öppnas i samma fönster eller i ett nytt (1), att länken kan Öppnas i fönster med satt bredd och höjd om detta är konfigurerat (2), sätta ett särskilt utseende för länken via Stil, förutsatt att detta är en funktion som beställts (3) samt slutligen Titel-text, som visas på framsidan när man håller över länken (4). (img. 4.4.6)

Du får nu fyra olika val. Skapa en intern länk till en sidan i sidträdet (img. 4.4.2), till en fil i filträdet, och glöm då inte att välja "Nytt fönster" innan du klickar på filen (img. 4.4.3), till en extern URL/hemsida (img. 4.4.4) eller slutligen, till en e-postadress (img. 4.4.5).