4.5 Ta bort länk

När man tar bort en länk ur text, är det viktigt att först avlänka texten och inte bara radera den. Det som då kan hända är, att länken ligger kvar i HTML-koden och visas på framsidan men inte i textredigeraren. Ta bort länken genom att först markera den länkade texten. Intill ikonen som används för att skapa en länk, finns en ikon med en jordglob och en bruten länk. Klicka på denna för att avlänka. Ta därefter bort texten som var länkad. 

Vissa textredigerare har inte ikonen som hänvisas till ovan. Klicka istället på samma ikon som används för att skapa en länk, denna heter nu istället "Ändra länk". Längst till vänster finns nu en flik som heter "Radera länk". Klicka på denna för att avlänka. Ta därefter bort texten som var länkad.