5.1 Infoga bild

Bilder kan infogas i ett element av typen "Text med bild" eller "Endast bilder". I dessa element finns fliken Bilder tillgänglig. För att infoga en bild, går du till denna flik och klickar på den lilla mapp-ikonen, som finns till höger om det första vita fältet (img. 5.1.1). Denna flik innehåller även inställningar för att lägga till bildtext (1), sätta att bilden kan förstoras vid klick (2), länkas till ett mål (3), att i kombination med punkt två öppnas i en light-box (4), sätta en alternativ text (5) samt sätta en titel-text (6).

Efter att ha klickat på folder-ikonen, öppnas en pop-up dör fillistan finns tillgänglig, detta är de filer som laddats upp under Visa filer i vänstermenyn. Välj en fil genom att klicka på mapp-namnet för den mapp, som bilden ligger i. Klicka därefter på titeln eller på miniatyrbilden för att välja bilden (1). Om du ännu inte laddat upp bilden som skall användas, så kan du ladda upp dem i vald mapp, genom att använda Bläddra knapparna, för att komma åt den lokala datorn (2). När du valt filer att ladda upp klickar du helt enkelt på knappen "Ladda upp". Bilderna kommer nu finnas tillgängliga för användning. (img. 5.1.2)

Fliken Utseende innehåller mer information for att formatera bilden/bilderna. Man kan t ex skala om bilden, utan att proportionerna förändras (1). Du kan ställa hur bilden skall placeras i förhållande till texten, om du jobbar med ett element som innehåller både text och bild (2). Slutligen kan du, om du har flera bilder i samma element, placera ut dem kolumnvis (3). (img. 5.1.3)