5.3 Länka bilder

Länka bilder genom att ta hjälp av länk-ikonen  (se img. 5.3.1, nedan). Då får du samma alternativ som när du länkar text (se img. 4.4.2-4.4.5 i kapitel 4.4). Du kan även skriva in länken direkt i länkfältet. Om du har flera bilder i elementet som skall länkas, skriv då en per rad.