6.1 List-vy

List-vyn gör det möjligt att söka, flytta och redigera flera fält i ett element samtidigt, men även redigering av undersidors sidinställningar. List-vyn kan användas för både foldrar i sidträdet samt även för vanliga sidor. Välj Lista i vänstermenyn sam den sida du vil redigera på. (img. 6.1.1)

6.1.1 Sortera och redigera

6.1.2 Klippbord i Lista-vyn

6.1.3 Söka i Lista-vyn

6.1.1 Sortera och redigera

I list-vyn kan du se alla olika element listade, men även undersidor till den sida du valt.  Längst upp på varje sektion finns det en rubrik som beskriver var det är för typ av objekt (1). Skapa nya objekt av samma typ, genom att klicka på ikonen för Skapa nytt element (2). Alla objekt av en specifik typ listas under sin sektion (3). Det finns tre checkboxar under sektionerna; Utökad visning (4), Visa klippbord (5) och Visa lokalisering (6). Utökad visning ger dig access till redigeringsikoner mm. Visa klippbord vecklar ut funktionerna för att kunna flytta och ta bort objekt. Slutligen har vi Visa lokalisering, för att visa inställningar som har med språkstödet att göra, om sådant finns. Klippbordet (7) har tre separata klippbord för att lagra kopierade eller utklippta objekt. Sökfunktionen (8) gör det möjligt att söka på titel eller innehåll bland objekten. (img. 6.1.2)

Genom att klicka på sektionsrubriken, eller plustecknet till höger om den, visas möjligheten att välja vilka fält som skall visas i listan. Markera en eller flera (genom att hålla inne Ctrl-knappen) och välj därefter Bestäm fält. Fälten kommer nu att vara tillgängliga för redigering, sortering och export. (img. 6.1.3)

Penn-ikonen framför kolumnrubriken låter dig redigera den specifika kolumnens fält för samtliga element på sidan. Detta är användbart när man t ex vill redigera synlighet eller bildstorlek osv. Sortera elementen genom att klicka på kolumnrubriken. (img. 6.1.4)

Exemplet nedanför visar hur du kan redigera ett fält för flera element samtidigt via Lista-läget. Byta här t ex ut alla bilder för elementen på sidan och spara via Spara-ikonerna ovanför. (img. 6.1.5)

Det är möjligt att exportera valda fält till en CSV-fil, som sedan kan öppnas i t ex Excel. (img. 6.1.6)

6.1.2 Klippbord i Lista-vyn

Klippbordet gör det möjligt att flytta, kopiera eller ta bort flera objekt samtidigt. För att aktivera klippbordet välj ett av de tillgängliga klippborden (1), genom att klicka på det. En meny blir synlig i listan ovanför (2). (img. 6.1.7)

Välj objekt genom checkboxarna och klicka sedan på någon av ikonerna ovan för att välja en åtgärd. Om du väljer att t ex flytta objekt, kommer en klistra in-ikon att bli tillgänglig, för att kunna klistra in objekten på en annan sida/katalog. Om man tar bort objekt kommer en förfrågan, om man verkligen vill ta bort objekten, att dyka upp. (img. 6.1.8)

Om du klickar på en annan sida eller folder i sidträdet, kommer klippbordets innehåll att finnas tillgängligt för att klistra in. Klicka på ikonen som är markerad i bilden för att klistra in innehållet i klippbordet. (img. 6.1.9)

6.1.3 Söka i Lista-vyn

I Lista-vyn kan du även söka bland innehåll på sidan du befinner dig på, eller utöka till flera nivåer. Skriv in sökordet välj Sök. En lista med sökresultat presenteras. (img. 6.1.10)