6.4 Kortkommandon

Eftersom att höger-klick i TYPO3 har en annan funktion och därför inte går att använda för att kopiera och klistra in text, finner du här lite nyttiga kortkommandon att använda istället:

För PC
Ctrl + C = Kopiera
Ctrl + V = Klistra in
Ctrl + X = Klipp ut
Ctrl + Z = Ångra
Ctrl + I = Kursiv
Ctrl + B = Fetstil

För Mac
cmd + C = Kopiera
cmd + V = Klistra in
cmd + X = Klipp ut
cmd + Z = Ångra
cmd + I = Kursiv
cmd + B = Fetstil