8. Redigera bilder i Pixlr

Detta kapitel kommer att ge dig insikt i hur den inbyggda bildredigeraren, Pixlr, fungerar. Detta är inte en standardmodul i TYPO3, och därför inte tillgänglig i alla installationer. Modulen har väldigt många finesser, men vi kommer här att ta upp hur man skalar om samt beskär bilder.