8.3 Beskära bilden

Längst ner i redigeringen, välj Justeringar (img 8.3.1). Detta ger tillgång till panelen för att välja att Beskära bilden (img 8.3.2).

Ställ in höjden och bredden du vill beskära bilden till. Du kan flytta vald sektion dit du vill genom att dra och släppa. Klicka OK. (img 8.3.3)