8.4 Spara bilden

Klicka på Spara för att spara bilden (img 8.4.1). Du kan därefter välja om du vill spara bilden som en egen version eller skriva över originalet (img 8.4.2). Bilderna sparas alltid i jpg-format och anpassas till webben.