9.1 Skapa ett referens-element

För att skapa ett referens-element, klicka på ikonen enligt bilden nedan. (img 9.1.1)

Efter att ha klickat på "Skapa referens" kommer "Klistra in element"-ikonen att dyka upp och det blir möjligt att klistra in referensen på önskad sida. (img 9.1.2)

Den inklistrade referensen kommer att innehålla text med information om var det går att hitta original-elementet. (img 9.1.3)