9.2 Ta bort referens-element

För att ta bort ett referens-element kan du antingen skapa en lokal kopia, vilket bryter kopplingen till originalelementet, men innehållet finns kvar på sidan (1). Den lokala kopian kommer automatiskt att döljas. Alternativt kan du avlänka referensen (2) vilket tar bort referensen helt från sidan. (img 9.2.1)