2.1 Skapa ny sida

Genom att klicka på sidikonen med ett plus ovanför sidträdstrukturen, vecklas det ut en meny nedanför, med val av olika sidtyper. (Img. 2.1.1)

Det finns generellt 4 olika typer av av sidor tillgängliga; 'Standard' (en vanlig sida där du kan skapa innehåll på), 'Shortcut' (för att länka från menyn till en sida inom sidträdet), 'Link to external URL' (för att länka från menyn till en extern webbadress) och 'Folder' (en systemmapp som används till viss funktionalitet, t ex för nyhetsartiklar)

För att lägga till en ny sida, dra önskad sidikon ner i sidstrukturen och släp den där du vill skapa en ny sida. Du kan antingen släppa den mellan två existerande sidor, eller så kan du släppa den ovanpå en existerande sida, för att skapa en undersida. Ett fält öppnas automatiskt, där du fyller i sidtiteln. Tryck 'Enter' för att spara titeln. För att redigera sidtiteln, dubbelklickar du på titeln i sidträdet. (Img. 2.1.2)