2.2 Sidinställningar

För att redigera sidan inställningar, kan du antingen högerklicka på sidtiteln, i sidträdet, och välja 'Edit' (Img. 2.2.1) eller ikonen för sidan inställningar ovanför innehållsfältet på sidan (Img. 2.2.2).

General

Fliken 'General' innehåller all information gällande sidtyp (1), sidtiteln (2), den alternativa navigationstiteln (3), om du vill att titeln som visas i menyn skall skilja sid från den som visas i sidträdet, fältet för talande länkar (4), för att ändra webbadressen till sidan, samt slutligen alternativet för att utesluta sidan från webbadressen (5). (Img. 2.2.3)

Åtkomst (Access)

Under fliken 'Access' finner du inställningar för att aktivera/inaktivera sidan (1) samt dölja sidan från menyn på framsidan. Det är även möjligt att sätta publiseringsdatum (3) och avpubliseringsdatum (4) för sidan. Denna inställning kan sättas att även gälla alla undersidor. (Img. 2.2.4)

Metadata

Fliken 'Metadata'  innehåller all information för Sökmotoroptimering (SEO). Här kan du lägga till Title-tag (1), canonical URL (2), nyckelord (3) och beskrivning (4). (Img. 2.2.5)

Utseende (Appearance)

Fliken 'Appearance' innehåller mallar för sidorna, vilket innebär vilken layout sidan har. Alla tillgängliga mallar finns att tillgå i dropdown-menyn eller genom att välja bland tumnaglarna (1). Det är även möjligt att välja vilken mall som skall användas på undersidorna för denna sida (2).

I de fall du vill ha samma sidinnehåll på mer än en sida, utan att behöva redigera på flera olika ställen, kan du använda funktionen "Show content from page". Ett av fälten visar vilken sidan innehållet hämtas ifrån (3) och det finns ett sökfält (4) för att söka efter sidan att visa innehåll från. (Img. 2.2.6).

Beteende (Behaviour)

Under fliken 'Behaviour' hittar du funktioner som t ex 'Link target' (1), vilket används för att tvinga en sida att öppnas i ett nytt fönster. Detta används främst när du skapar en sida som länkar till en extern webbadress. Om du önskar att exkludera en sida från att bli cachad, kan du inaktivera funktionen (2). Om du önskar att exkludera sidan från den interna sökfunktionen, på din webbplats, kan detta också väljas (3). (Img. 2.2.7)