3.1 Skapa mappar

Klicka på 'Filelist' i kontrollpanelen till vänster. Detta öppnar mappstrukturen där filerna bör lagras för enkel access när man jobbar i TYPO3. (Img. 3.1.1)

För att skapa en ny mapp, högerklicka på en existerande mapp (eller klicka på mapp-ikonen till vänster om mapp-titeln) och välj 'New' i menyn som visas. Vänligen notera att mapparna skapas som undermappar till den du klickade på. (Img. 3.1.2)

Via dropdown-menyn (1) kan du välja att skapa upp till 10 mappar åt gången. Fyll i titeln på mappen, ett fält för varje mapp för det antal du valt (2). När du är klar klickar du på 'Create folders'. De nya mapparna kommer nu att visas i Filelist. (Img. 3.1.3)