3.3 Ladda upp filer

Ladda upp filer, kan göras på tre olika sätt; genom att använda uppladdnings-ikonen ovanför mappinnehållet, genom att dra och släppa filerna från din utforskare eller genom att använda menyn när du klickar på mappen i Filelist-strukturen.

Dra och släpp filer

Välj mappen du vill ladda upp filer till, genom att klicka på mapptiteln i mappstrukturen. Öppna din utforskare på datorn, välj de filer du vill ladda upp, och dra och släpp dem i den övre delen av TYPO3-fältet. Ett fält öppnas då upp, där du ombeds släppa filerna. (Img. 3.3.1)

Om filerna som du försöker ladda upp, redan finns i mappen, kommer du att få frågan om att välja en åtgärd för att hantera dem. Dessa åtgärder kan väljas varje fil för sig (1) eller som en massåtgärd (2). Efter att du valt åtgärd klickar du på "Continue with selected actions". (Img. 3.3.2)

Vänligen notera att denna funktion baseras på att filen har exakt namn och format, inklusive användningen av versaler i både namn och filformat.

Ladda upp via uppladdnings-ikonen

För att ladda upp filer, välj en mapp i Filelist och klicka på uppladdnings-ikonen överst i arbetsytan. (Img. 3.3.3)

Ett fönster öppnas upp med din utforskare. Välj filer. Du kan välja flera filer åt gången genom att hålla in Ctrl eller Shift. Klicka på 'Öppna' för att starta uppladdningen. (Img. 3.3.4) 

Om någon av filerna, som du försöker ladda upp, redan finns i mappen, kommer du att få frågan om du vill slutföra med en åtgärd för filerna. Det är möjligt att göra var fil för sig (1) eller som en massåtgärd (2). Efter att du gjort ditt val, klickar du på "Continue with selected actions". (Img. 3.3.5)

Vänligen notera att denna funktion är baserad på att filen har identiskt namn och format, även gällande versaler i namn och filformat.

Ladda upp via menyn

Genom att högerklicka på mapp-titeln (eller genom att klicka på mapp-ikonen), i mappstrukturen, visas en meny. Välj 'Upload files'. (Img. 3.3.6) 

I fältet på höger sidan, klickar du på knappen för att söka bland filer på din dator. (Img. 3.3.7) 

Välj dina filer, det är möjligt att välja fler än en, och välj sedan 'Öppna'. (Img. 3.3.8) 

Slutligen har du möjligheten att välja om systemet skall skriva över filer med samma namn i mappen (1) och den visar antalet filer som valts (2). Klicka på 'Upload files'. (Img. 3.3.9) 

Vänligen notera att om filerna redan existerar i mappen, och checkboxen för att skriva över ej checkats i, kommer dessa filer att hoppas över per automatik. Funktionen är baserad på att filerna har identiska namn och filformat, och detta gäller även versaler i både namn och filformat.