3.4 Ta bort filer

När du hanterar filerna i Filelist, är det en stor fördel checka i alternativet 'Extended view', nedanför listningen av filerna. Till höger om varje fil finns det en papperskorgs-ikon, som du klickar på för att ta bort filen. (Img. 3.4.1)