(Ej betygsatt)

Redan betygsatt av dig

3.5 Metadata för filer

Genom att lägga till metadata till dina filer, adderar du extra information till dina sidor, som i sin tur hjälper din webbplats att öka på sin rakning på sökmotorerna.

Alla fält, utom nyckelord, kan redigeras när filen används i ett innehållselement. Men genom att lägga till det i Filelist, skickas det automatiskt ut till överallt där filen används.

För att komma åt metadatan, klickar du på filtiteln när du är inna i mappen. (Img. 3.5.1)

Metadatan består utav 4 fält.


'Title'-fältet (1) visas på framsidan när besökaren håller muspekaren över bilden. Det kan även användas i elementtypen 'Filelinks', som titeln som visas för en nedladdningsbar fil, istället för att använda filnamnet.

Fältet 'Discription' (2) är kopplat till bildtexten för bilden. Om detta fältet används i 'Filelinks', visas texten som en förklarande text i anslutning till den nedladdningsbara filen.

'Keywords' (3) kan läggas till filen, för att sökoptimera ytterligare. Dessa sökord/fraser skall vara kommaseparerade.

'Alternative text' (4) är kopplat till tillgängligheten för filen, vilket innebär att om bilden inte kan visas på framsidan, visas denna text istället för där bilden skulle ha legat. För personer med nedsatt synförmåga, kan hjälpmedel de har, använda denna text för att beskriva befintliga bilder på webbplatsen. Men, det är även ett utmärkt fält att använda för att öka på innehållet på en sida i optimeringssyfte, då sökmotorerna indexerar denna text.

(Img. 3.5.2) 

Kommentarer (0)

Inga kommentarer ännu