4.3 Redigera element

För att komma åt och redigera ett element, klicka på penn-ikonen (1). Det är även möjligt att redigera samtliga innehållselement i en innehållssektion genom att klicka på pennikonen i den yttre delen (2). (Fig. 4.3.1)