4.4 Länka text

För att länka text i ett textelement, markera texten (1) och klicka därefter på länkikonen (2), se exempel nedan. (Img. 4.4.1)

Du får nu fyra olika alternativ.

Antingen kan du länka till en intern sidan, genom att välja fliken 'Page', och därefter klicka på sidtiteln i sidträdet som visas nedanför. (Img. 4.4.2)

För att länka till en fil, väljer du fliken 'File' och klickar på önskad mapp i mappstrukturen nedanför. Innan du väljer filen, klickar du på dropdown-menyn ovanför och väljer 'New window', för att filen skall öppnas i ett nytt fönster/flik. Därefter klickar du på filens titel för att skapa länken. (Img. 4.4.3)

Länk till extern webbadress skapas genom att gå till fliken 'External URL'. Här lägger du in adressen i URL-fältet, och klickar sedan på 'Set link', för att skapa länken. (Img. 4.4.4)

Slutligen finns det möjlighet att länka till en e-postadress, genom att välja fliken 'Email'. Fyll i e-postadressen i fältet och klicka 'Set link' för att skapa länken. (Img. 4.4.5)