4.5 Ta bort länk

För att ta bort en länk ur texten, markera den länkade texten och klicka på länk-ikonen. (Fig. 4.5.1)

En knapp i toppen av popup-fönstret, 'Remove link', finns nu tillgänglig. Klicka för att ta bort länken.(Img. 4.5.2)