5. Innehållstyper

Detta avsnitt kommer att ta upp de olika typer av innehållselement som finns i TYPO3. Notera att avsnitt 5.1 - 5.3 är standardinnehåll, medan övriga har byggt speciellt av Pixelant.