5.1.1 Lägga till File links

Elementet 'File links' kan användas på två olika sätt. Antingen genom att manuellt lägga upp filerna som skall visas, eller genom att lägga till dem via funktionen 'File collections'. Med det första sättet, länkar man in filerna direkt i elementet. 'File collections' tillåter dig att skapa en koppling direkt till en hel mapp i 'Filelist' och visar då allt innehåll från mappen på frontend.

För att lägga upp filer manuellt, börjar du med att skapa innehållselementet 'File links' på sidan. (img. 5.1.2.1.1)

Under fliken 'General' can du lägga in rubrik (1) och lite längre kan du välja filer (2). (img. 5.1.2.1.2)

När du klickar på knappen 'Add file', öppnas 'Filelist' i ett popup-fönster. Här kan du välja enstaka bilder genom att klicka på filtiteln, eller ladda upp flera genom att använda checkboxen till höger om filnamnet (1) och 'Import selection'-knappen ovanför (2). (img. 5.1.2.1.3)

För att lägga upp filer manuellt, börjar du med att skapa innehållselementet 'File links' på sidan. (img. 5.1.2.1.1)

Under fliken 'General' can du lägga in rubrik (1) och lite längre kan du välja filer (2). (img. 5.1.2.1.2)

Alla valda filer visas nu i elementet, med ikoner till höger för att ta bort, dölja/ta fram och flytta (1).  De innehåller även 'Title' (2) och ett 'Description'-fält (3). Titelfältet kan användas som själva länktexten på framsidan och om det lämnas tomt visas filnamnet istället. Om informationen för fältet fyllts i via 'Filelist' kommer dessa texter att visas i fälten. Använd checkboxarna för att öppna fälten och lägga till/ändra text. (img. 5.1.2.1.4)

När du klickar på knappen 'Add file', öppnas 'Filelist' i ett popup-fönster. Här kan du välja enstaka bilder genom att klicka på filtiteln, eller ladda upp flera genom att använda checkboxen till höger om filnamnet (1) och 'Import selection'-knappen ovanför (2). (img. 5.1.2.1.3)

Alla valda filer visas nu i elementet, med ikoner till höger för att ta bort, dölja/ta fram och flytta (1).  De innehåller även 'Title' (2) och ett 'Description'-fält (3). Titelfältet kan användas som själva länktexten på framsidan och om det lämnas tomt visas filnamnet istället. Om informationen för fältet fyllts i via 'Filelist' kommer dessa texter att visas i fälten. Använd checkboxarna för att öppna fälten och lägga till/ändra text. (img. 5.1.2.1.4)

Längst ner, under fliken 'General', finns inställningar för sorteringsordning samt om filerna skall öppnas i nytt fönster. (img. 5.1.2.1.5)

Längst ner, under fliken 'General', finns inställningar för sorteringsordning samt om filerna skall öppnas i nytt fönster. (img. 5.1.2.1.5)

Fliken 'Appearance' innehåller inställningar för att via filstorlek (1) på framsidan, liksom även för beskrivningen (2). Här finns även inställningarna för layouten, såsom att den endast skall visa en textlänk, textlänk och filtypsikon eller textlänk och en miniatyrbild. (img. 5.1.1.1.6)

Fliken 'Appearance' innehåller inställningar för att via filstorlek (1) på framsidan, liksom även för beskrivningen (2). Här finns även inställningarna för layouten, såsom att den endast skall visa en textlänk, textlänk och filtypsikon eller textlänk och en miniatyrbild. (img. 5.1.1.1.6)

För att lägga upp filer manuellt, börjar du med att skapa innehållselementet 'File links' på sidan. (img. 5.1.2.1.1)

Under fliken 'General' can du lägga in rubrik (1) och lite längre kan du välja filer (2). (img. 5.1.2.1.2)

När du klickar på knappen 'Add file', öppnas 'Filelist' i ett popup-fönster. Här kan du välja enstaka bilder genom att klicka på filtiteln, eller ladda upp flera genom att använda checkboxen till höger om filnamnet (1) och 'Import selection'-knappen ovanför (2). (img. 5.1.2.1.3)

För att lägga upp filer manuellt, börjar du med att skapa innehållselementet 'File links' på sidan. (img. 5.1.2.1.1)

Under fliken 'General' can du lägga in rubrik (1) och lite längre kan du välja filer (2). (img. 5.1.2.1.2)

Alla valda filer visas nu i elementet, med ikoner till höger för att ta bort, dölja/ta fram och flytta (1).  De innehåller även 'Title' (2) och ett 'Description'-fält (3). Titelfältet kan användas som själva länktexten på framsidan och om det lämnas tomt visas filnamnet istället. Om informationen för fältet fyllts i via 'Filelist' kommer dessa texter att visas i fälten. Använd checkboxarna för att öppna fälten och lägga till/ändra text. (img. 5.1.2.1.4)

När du klickar på knappen 'Add file', öppnas 'Filelist' i ett popup-fönster. Här kan du välja enstaka bilder genom att klicka på filtiteln, eller ladda upp flera genom att använda checkboxen till höger om filnamnet (1) och 'Import selection'-knappen ovanför (2). (img. 5.1.2.1.3)

Alla valda filer visas nu i elementet, med ikoner till höger för att ta bort, dölja/ta fram och flytta (1).  De innehåller även 'Title' (2) och ett 'Description'-fält (3). Titelfältet kan användas som själva länktexten på framsidan och om det lämnas tomt visas filnamnet istället. Om informationen för fältet fyllts i via 'Filelist' kommer dessa texter att visas i fälten. Använd checkboxarna för att öppna fälten och lägga till/ändra text. (img. 5.1.2.1.4)

Längst ner, under fliken 'General', finns inställningar för sorteringsordning samt om filerna skall öppnas i nytt fönster. (img. 5.1.2.1.5)

Längst ner, under fliken 'General', finns inställningar för sorteringsordning samt om filerna skall öppnas i nytt fönster. (img. 5.1.2.1.5)

Fliken 'Appearance' innehåller inställningar för att via filstorlek (1) på framsidan, liksom även för beskrivningen (2). Här finns även inställningarna för layouten, såsom att den endast skall visa en textlänk, textlänk och filtypsikon eller textlänk och en miniatyrbild. (img. 5.1.1.1.6)

Fliken 'Appearance' innehåller inställningar för att via filstorlek (1) på framsidan, liksom även för beskrivningen (2). Här finns även inställningarna för layouten, såsom att den endast skall visa en textlänk, textlänk och filtypsikon eller textlänk och en miniatyrbild. (img. 5.1.1.1.6)

För att lägga till filer genom att använda 'File collections', rekommenderas att du skapar en separat mapp i sidträdet. Välj List-vyn i kontrollpanelen och ställ dig på sidan/mappen. För att skapa den första filkollektionen, klickar du på ikonen överst (se bild). Detta görs endast första gången som denna typ av element skapas i en mapp. (img. 5.1.2.2.1)

I listan väljer du 'File collection'. (img. 5.1.2.2.2)

Om det redan finns 'File collection'-element i mappen, klickar man på ikonen för att lägga till nya element. (img. 5.1.2.2.3)

För att lägga till filer genom att använda 'File collections', rekommenderas att du skapar en separat mapp i sidträdet. Välj List-vyn i kontrollpanelen och ställ dig på sidan/mappen. För att skapa den första filkollektionen, klickar du på ikonen överst (se bild). Detta görs endast första gången som denna typ av element skapas i en mapp. (img. 5.1.2.2.1)

I listan väljer du 'File collection'. (img. 5.1.2.2.2)

Fyll i titeln för filkollektionen (1) och fortsätt därefter med att sätta typ (2). Du kan antingen få en statisk lista (där du lägger till filerna manuellt, precis som i 'File links'-elementet), använda innehållet från en mapp i 'Filelist'. eller i vissa fall använda filer som kategoriserats. Vi kommer i denna genomgång fokusera på alternativ 2, 'Folder from Storage'. (img. 5.1.2.2.4)

Om det redan finns 'File collection'-element i mappen, klickar man på ikonen för att lägga till nya element. (img. 5.1.2.2.3)

Gå nu till 'File Storage' (1) och sätt 'fileadmin'. Klicka därefter 'OK'. Fortsätt sedan till 'Folder' (2) och välj i dropdown-listan sökvägen till din mapp i 'Filelist', och klicka 'OK'. Det är möjligt att välja att även inkludera undermappar, genom att checka i 'Recursive' (3). Spara och stäng när du är klar. (img. 5.1.2.2.5)

Fyll i titeln för filkollektionen (1) och fortsätt därefter med att sätta typ (2). Du kan antingen få en statisk lista (där du lägger till filerna manuellt, precis som i 'File links'-elementet), använda innehållet från en mapp i 'Filelist'. eller i vissa fall använda filer som kategoriserats. Vi kommer i denna genomgång fokusera på alternativ 2, 'Folder from Storage'. (img. 5.1.2.2.4)

Gå nu till 'File Storage' (1) och sätt 'fileadmin'. Klicka därefter 'OK'. Fortsätt sedan till 'Folder' (2) och välj i dropdown-listan sökvägen till din mapp i 'Filelist', och klicka 'OK'. Det är möjligt att välja att även inkludera undermappar, genom att checka i 'Recursive' (3). Spara och stäng när du är klar. (img. 5.1.2.2.5)

Efter att filkollektionen skapats, går du till den sida där du vil lista filerna, och skapar ett 'File links'-element. Inne i elementet sätter du en rubrik (1) och scrollar sedan längst ner på fliken 'General', där du klickar på knappen 'File collection' (2). (img. 5.1.2.2.6)

Ett popup-fönster visas med sidträdet. Välj mappen där du skapat din filkollektion. Till höger kommer du nu att se en lista med tillgängliga filkollektioner, där du väljer den du vill visa. (img. 5.1.2.2.7)

Efter att ha valt filkollektion, visas den som vald under 'Selected items'. Det går att välja in mer än en filkollektion, och i sådant fall kan du styra ordningen av objekten genom att markera ett och sedan använda pilarna till höger om listningen, för att flytta upp och ner i ordningen. Du tar bort ett objekt genom att markera det och sedan klicka på papperskorgen. (img. 5.1.2.2.8)

Nedanför listningen av filkollektioner, finner du inställningar för att bland annat ställa in att filerna skall öppnas i nytt fönster. Under 'Target', väljer du 'New window' för att öppna filerna i nytt fönster. (img. 5.1.1.2.9)

Fliken 'Appearance' innehåller inställningar för att via filstorlek (1) på framsidan, liksom även för beskrivningen (2). Här finns även inställningarna för layouten, såsom att den endast skall visa en textlänk, textlänk och filtypsikon eller textlänk och en miniatyrbild. (img. 5.1.1.2.10)

Efter att filkollektionen skapats, går du till den sida där du vil lista filerna, och skapar ett 'File links'-element. Inne i elementet sätter du en rubrik (1) och scrollar sedan längst ner på fliken 'General', där du klickar på knappen 'File collection' (2). (img. 5.1.2.2.6)

Ett popup-fönster visas med sidträdet. Välj mappen där du skapat din filkollektion. Till höger kommer du nu att se en lista med tillgängliga filkollektioner, där du väljer den du vill visa. (img. 5.1.2.2.7)

Efter att ha valt filkollektion, visas den som vald under 'Selected items'. Det går att välja in mer än en filkollektion, och i sådant fall kan du styra ordningen av objekten genom att markera ett och sedan använda pilarna till höger om listningen, för att flytta upp och ner i ordningen. Du tar bort ett objekt genom att markera det och sedan klicka på papperskorgen. (img. 5.1.2.2.8)

Nedanför listningen av filkollektioner, finner du inställningar för att bland annat ställa in att filerna skall öppnas i nytt fönster. Under 'Target', väljer du 'New window' för att öppna filerna i nytt fönster. (img. 5.1.1.2.9)

Fliken 'Appearance' innehåller inställningar för att via filstorlek (1) på framsidan, liksom även för beskrivningen (2). Här finns även inställningarna för layouten, såsom att den endast skall visa en textlänk, textlänk och filtypsikon eller textlänk och en miniatyrbild. (img. 5.1.1.2.10)

För att lägga till filer genom att använda 'File collections', rekommenderas att du skapar en separat mapp i sidträdet. Välj List-vyn i kontrollpanelen och ställ dig på sidan/mappen. För att skapa den första filkollektionen, klickar du på ikonen överst (se bild). Detta görs endast första gången som denna typ av element skapas i en mapp. (img. 5.1.2.2.1)

I listan väljer du 'File collection'. (img. 5.1.2.2.2)

För att lägga till filer genom att använda 'File collections', rekommenderas att du skapar en separat mapp i sidträdet. Välj List-vyn i kontrollpanelen och ställ dig på sidan/mappen. För att skapa den första filkollektionen, klickar du på ikonen överst (se bild). Detta görs endast första gången som denna typ av element skapas i en mapp. (img. 5.1.2.2.1)

I listan väljer du 'File collection'. (img. 5.1.2.2.2)

Om det redan finns 'File collection'-element i mappen, klickar man på ikonen för att lägga till nya element. (img. 5.1.2.2.3)

Om det redan finns 'File collection'-element i mappen, klickar man på ikonen för att lägga till nya element. (img. 5.1.2.2.3)

Fyll i titeln för filkollektionen (1) och fortsätt därefter med att sätta typ (2). Du kan antingen få en statisk lista (där du lägger till filerna manuellt, precis som i 'File links'-elementet), använda innehållet från en mapp i 'Filelist'. eller i vissa fall använda filer som kategoriserats. Vi kommer i denna genomgång fokusera på alternativ 2, 'Folder from Storage'. (img. 5.1.2.2.4)

Fyll i titeln för filkollektionen (1) och fortsätt därefter med att sätta typ (2). Du kan antingen få en statisk lista (där du lägger till filerna manuellt, precis som i 'File links'-elementet), använda innehållet från en mapp i 'Filelist'. eller i vissa fall använda filer som kategoriserats. Vi kommer i denna genomgång fokusera på alternativ 2, 'Folder from Storage'. (img. 5.1.2.2.4)

Gå nu till 'File Storage' (1) och sätt 'fileadmin'. Klicka därefter 'OK'. Fortsätt sedan till 'Folder' (2) och välj i dropdown-listan sökvägen till din mapp i 'Filelist', och klicka 'OK'. Det är möjligt att välja att även inkludera undermappar, genom att checka i 'Recursive' (3). Spara och stäng när du är klar. (img. 5.1.2.2.5)

Gå nu till 'File Storage' (1) och sätt 'fileadmin'. Klicka därefter 'OK'. Fortsätt sedan till 'Folder' (2) och välj i dropdown-listan sökvägen till din mapp i 'Filelist', och klicka 'OK'. Det är möjligt att välja att även inkludera undermappar, genom att checka i 'Recursive' (3). Spara och stäng när du är klar. (img. 5.1.2.2.5)

Efter att filkollektionen skapats, går du till den sida där du vil lista filerna, och skapar ett 'File links'-element. Inne i elementet sätter du en rubrik (1) och scrollar sedan längst ner på fliken 'General', där du klickar på knappen 'File collection' (2). (img. 5.1.2.2.6)

Ett popup-fönster visas med sidträdet. Välj mappen där du skapat din filkollektion. Till höger kommer du nu att se en lista med tillgängliga filkollektioner, där du väljer den du vill visa. (img. 5.1.2.2.7)

Efter att ha valt filkollektion, visas den som vald under 'Selected items'. Det går att välja in mer än en filkollektion, och i sådant fall kan du styra ordningen av objekten genom att markera ett och sedan använda pilarna till höger om listningen, för att flytta upp och ner i ordningen. Du tar bort ett objekt genom att markera det och sedan klicka på papperskorgen. (img. 5.1.2.2.8)

Nedanför listningen av filkollektioner, finner du inställningar för att bland annat ställa in att filerna skall öppnas i nytt fönster. Under 'Target', väljer du 'New window' för att öppna filerna i nytt fönster. (img. 5.1.1.2.9)

Fliken 'Appearance' innehåller inställningar för att via filstorlek (1) på framsidan, liksom även för beskrivningen (2). Här finns även inställningarna för layouten, såsom att den endast skall visa en textlänk, textlänk och filtypsikon eller textlänk och en miniatyrbild. (img. 5.1.1.2.10)

Efter att filkollektionen skapats, går du till den sida där du vil lista filerna, och skapar ett 'File links'-element. Inne i elementet sätter du en rubrik (1) och scrollar sedan längst ner på fliken 'General', där du klickar på knappen 'File collection' (2). (img. 5.1.2.2.6)

Ett popup-fönster visas med sidträdet. Välj mappen där du skapat din filkollektion. Till höger kommer du nu att se en lista med tillgängliga filkollektioner, där du väljer den du vill visa. (img. 5.1.2.2.7)

Efter att ha valt filkollektion, visas den som vald under 'Selected items'. Det går att välja in mer än en filkollektion, och i sådant fall kan du styra ordningen av objekten genom att markera ett och sedan använda pilarna till höger om listningen, för att flytta upp och ner i ordningen. Du tar bort ett objekt genom att markera det och sedan klicka på papperskorgen. (img. 5.1.2.2.8)

Nedanför listningen av filkollektioner, finner du inställningar för att bland annat ställa in att filerna skall öppnas i nytt fönster. Under 'Target', väljer du 'New window' för att öppna filerna i nytt fönster. (img. 5.1.1.2.9)

Fliken 'Appearance' innehåller inställningar för att via filstorlek (1) på framsidan, liksom även för beskrivningen (2). Här finns även inställningarna för layouten, såsom att den endast skall visa en textlänk, textlänk och filtypsikon eller textlänk och en miniatyrbild. (img. 5.1.1.2.10)