5.2 Special elements

"Special elements" innehåller element för att t ex lägga till HTML-kod, skapa en webbplatskarta, lägga till en avgränsande linje samt skapa referensinnehåll. (Img. 5.2.1)

Lista av element

'Special Menus' gör det möjligt att skapa en webbplatskarta, lista alla tillgängliga sidor som aktiva länkar, men även specifikt valda sidor som en lista med länkar. Läs mer om elementet Special menu (Img. 5.2.2)

I särskilda fall kan du behöva bädda in kod från andra webbplatser, t ex en webbformulär eller ett filmklipp från Youtube. I dessa fall skall du använda elementet 'Plain HTML'. I elementet finns det helt enkelt ett fält där du klistrar in koden.

Elementet 'Divider', lägger till en tunn linje mellan två innehållselement. När du skapar detta element, behöver du endast spara och stänga. Inga särskilda inställningar är nödvändiga.

Genom att använda elementet 'Insert records', kan du spegla innehållselement från andra sidor som en referens. T ex om du har en informationsruta som du önskar visa på flera undersidor, men endast vill redigera på ett ställe. Då kan du skapa en referens istället för en kopia, och genom att redigera i originalet, slår även dessa ändringar igenom i referensen.

När du klistrar in ett kopierat element på en sida, får du frågan om du vill klistra in en kopia eller en referens. 

Läs mer om att skapa en referens