(1 Betyg)

Redan betygsatt av dig

5.2.1 Special menus

Börja med att skapa innehållselementet 'Special menus', som du hittar under 'Special elements'. (Img. 5.2.1.1)

Under fliken 'General' kan du lägga till en rubrik (1) i första sektionen. Fortsätt längre ner för inställningar gällande menyerna. (Img. 5.2.1.2)

Den nedre sektionen innehåller inställningarna för specialmenyn. Det är möjligt att sätta vilken typ av meny det skall vara (1), via sidträdet välja vilka sidor som skall listas (2), sortera ordningen på valda sidor (3), ännu ett sätt att välja sidor via sidträdet (4) samt söka efter sidor via sidtitel (5). (Img. 5.2.1.3)

De olika typerna av menyer:

 • Menu of selected pages, visar en lista med länkar till utvalda sidor.
 • Menu of subpages of selected pages, visar länkar till undersidor av valda sidor, i en lista.
 • Menu of subpages of selected pages including abstracts (om tillgängligt), visar länkar till undersidor för valda sidor samt även en text, om fältet Abstract i sidinställningarna används.
 • Menu of subpages of selected pages including sections (om tillgängligt)visar länkar till undersidor av valda sidor, samt även rubrikerna för sidinnehåll på sidorna.
 • Sitemap, genererar en dynamisk webbplatskarta för hela webbplatsen.
 • Sitemaps of selected pagesgenererar en dynamisk webbplatskarta baserat på undersidor av valda sidor. 
 • Section index (sidinnehåll markerade med 'section menus', om tillgängligt), visar rubriker för sidinnehåll i en länkad lista från valda sidor.
 • Recently updated pages, visar alla nyligen uppdaterade undersidor tillvalda sidor.  
 • Related pages (baserat på nyckelord), visar länkad lista med sidor innehållandes relaterade nyckelord som finns på sidan som innehållselementet är placerat på. 
 • Pages for selected categories (om tillgängligt), visar sidor som är kopplade till kategori som satts i elementet. 
 • Content for selected categories (om tillgängligt), visar rubriker för innehållselement kopplade till kategori som satts i elementet. 

 

NOTERA! Sidor som har sidinställningen 'Hide in menu' kan ej visas i denna typ av meny.

Valda sidor visas i fältet nedan. De kan organiseras genom att markera en sidtitel under 'Selected pages' och sedan använda pilarna till höger om fältet för att flytta upp och ned i ordningen. För att ta bort en sida, markerar du den, och använder papperskorgen. (Img. 5.2.1.4)

Kommentarer (0)

Inga kommentarer ännu