5.4 Plugins / Tilläggsmoduler

Fliken "Plugins" innehåller de tilläggsmoduler som finns installerade på webbplatsen, för att t ex visa nyheter. I vissa fall finns modulerna inte listade, och då använder du 'General plugin' för att sedan välha tilläggsmodulen. (Img. 5.4.1)