(Ej betygsatt)

Redan betygsatt av dig

5.5 Content elements

'Content elements' innehåller specifika innehållselement med en färdig mall, för att förenkla arbetet för redaktörer. Dessa element har oftast specificerade innehållsfält och utseendet är specifikt stylat för sajten. (Img. 5.5.1)

'Full Width Image'-elementet gör det möjligt att lägga till en bild, som inte begränsas av den maxbredd som är satt för biler på webbplatsen. (Img. 5.5.2)

Klicka här för att få mer information om hur man skapar detta element 

Elementet "Icon, Text and Button" är en informationsbox, som oftast används på startsidan eller som en blänkare i högerkolumn på undersidorna. Utöver text och länkknapp, finns det en alternativmeny med ikoner. (Img. 5.5.3)

Klicka här för mer information om elementet

Elementet "Image, Text and Link", är även detta en informationsbox, som används på startsidan eller som en blänkare i högerkolumn på undersidorna. (Img. 5.5.4)

Klicka här för att läsa mer om elementet

I 'Logo Carousel'-elementet kan du lägga till logotyper som listas i en slider. (Img. 5.5.5)

'Quote'-elementen är ett trevligt sätt att lägga till citat på webbplatsen, genom att den skapar en pratbubbla. (Img. 5.5.6)

Elementet "Responsive Video" gör det möjligt lägga upp en videofil eller sökväg till Youtube som en videospelare direkt på din webbplats. Filmrutan anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar. (Img. 5.5.7)

Det är möjligt att lägga upp ett bildspel på webbplatsen genom att använda elementet 'Slider'. Texten, som placeras ovanpå bilden, redigeras enkelt genom bildens titel, alternativ text, samt beskrivningsfälten. Det är även möjligt att länka varje slide separat, med bildens länkfält. (Img. 5.5.8)

Elementet "Icon, Text and Link", är även detta en informationsbox, som används på startsidan eller som en blänkare i högerkolumn på undersidorna. Det finns en uppsättning med standardikoner, att välja mellan, och ikonen visas på framsidan i ett större format än för ikonen i elementet "Icon, Text and Button". (Img. 5.5.9)

 

Kommentarer (0)

Inga kommentarer ännu