5.5.2 Icon, Text and Button

Elementet "Icon, Text and Button" är en informationsbox, som oftast används på startsidan eller som en blänkare i högerkolumn på undersidorna. Du hittar elementet under fliken 'Content elements', när du skapar nytt innehåll. (img. 5.5.2.1) 

Under fliken 'General' ser du den valda elementtypen, 'Icon, Text and Button' (1). 

Elementet använder det vanliga rubrikfältet (2) samt ett textfält (3). Detta fält är ett rent textfält där det inte är möjligt att formatera texten med radbrytning, länkning etc. Texten radbryts automatiskt utifrån bredden på det innehållsfält där elementet är placerat. (img 5.5.2.2) 

Längre ner kan du sätta en länktext (4), länkadress (5), ställa in om endast knappen skall vara en länk eller hela infoboxen (6), om knappen skall visas som länktext istället för knapp (7) och slutligen välja vilken ikon som skall visas (8). (img 5.5.2.3)