5.5.5 Quote

'Quote'-elementet är ett trevligt sätt att lägga till ett citat på webbplatsen och liknar en pratbubbla.

Detta element hittar du under fliken 'Content elements', när du skapar ett nytt element. (img 5.5.5.1)

Under fliken 'General' ser du att elementtypen 'Quote' är vald (1).

Elementet använder ett rubrikfält som heter 'Name, Title' (2) där du fyller i den citerade personens namn samt titel och ett textfält (3), där du lägger citattexten. (img 5.5.5.2) 

Nedanför hittar du ett länkfält (4), där du kan placera en webbadress, t ex till företaget där den citerade personen jobbar. (img 5.5.5.3)