5.5.8 Icon, Text and Link

Elementet 'Icon, Text and Link' är ett element som kan användas som t ex infobox på startsidan eller i högerkolumn på undersidor. I elementet finns det en ikon-väljare och ikonen presenteras i ett större format än i elementet 'Icon, Text and Button'. Detta element hittar du under fliken 'Content elements', när du skapar ett nytt element. (img 5.5.8.1)

Under fliken 'General' ser du vald typ av innehållselement, 'Icon, Text and Link' (1). 

Elementet använder det vanliga rubrikfältet (2) och ett textfält (3), vilket är ett rent textfält, och det är inte möjligt att formatera texten med radbrytningar, länkad text etc. (img 5.5.8.2) 

 

Lite längre ner kan du lägga till en länk (4) samt välja den ikon som skall visas (5). (img 5.5.8.3)