5.6 Grid elements

'Grid elements' är specifika innehållsmallar spm kan användas på webbplatsen, för att skapa kolumner, kollapsande innehåll samt flikar med innehåll. (Img. 5.6.1)

'Two columns grid' gör det möjligt att dela upp innehållsytan i två lika stora kolumner. (Img. 5.6.2)

 

'Three columns grid' gör det möjligt att dela upp innehållsytan i tre lika stora kolumner. (Img. 5.6.3)

'Four columns grid' gör det möjligt att dela upp innehållsytan i fyra lika stora kolumner.  (Img. 5.6.4)

När du använder en sidlayout, som inte har en grid som begränsar innehållets bredd (vilket innebär att innehållet kan flyta ut till sidorna på webbplatsen), kan du använda 'Advanced one column grid' för att skapa denna begränsning. Detta layout-element gör det även möjligt att lägga en bakgrundsbild i för att sedan skapa innehåll i kolumnerna som placeras ovanpå bilden. (Img. 5.6.5)

Läs mer om avancerade kolumner här

'Advanced two columns grid' delar upp innehållsfältet i två kolumner och du kan ställa förhållandet mellan kolumnerna. Detta layout-element gör det även möjligt att lägga en bakgrundsbild i för att sedan skapa innehåll i kolumnerna som placeras ovanpå bilden. (Img. 5.6.6)

Läs mer om hur du skapar advanced columns

'Advanced three columns grid' delar upp innehållsfältet i tre kolumner och det går att ställa förhållandet mellan de tre kolumnerna. Detta layout-element gör det även möjligt att lägga en bakgrundsbild i för att sedan skapa innehåll i kolumnerna som placeras ovanpå bilden. (Img. 5.6.7)

Lär mer om advanced columns

'Advanced four columns grid' delar upp innehållsfältet i fyra kolumner och det går att ställa förhållandet mellan de fyra kolumnerna. Detta layout-element gör det även möjligt att lägga en bakgrundsbild i, för att sedan skapa innehåll i kolumnerna som placeras ovanpå bilden. (Img. 5.6.8)

Läs mer om advanced columns

Elementet 'Collapsible', i kombination med 'Group of collapsibles' som en ram, kan användas för att skapa en FAQ (Frågor och svar). (Img. 5.6.9)

Lär dig mer om hur du skapar en collapsible

Elementet 'Parallax' innehåller möligheten att lägga till en bakgrundsbild. Denna bild skall vara högre än det innehåll som sedan placeras inuti parallax-elementet, för att ge effekten av att bilden förflyttar sig i bakgrunden.

Se exempel på en parallax här >>

'Tab'-elementet används inuti ram-elementet 'Group of tabs', för att skapa en layout med flikar på sidan. Detta är ett bra sätt att dela upp mycket innehåll, och slippa att dela upp det på separata sidor. (Img. 5.6.10)

Lär dig mer om att skapa flikar här